Przedsiębiorczość
dmnwck
5

napisz wypracowanie na temat równości sexualnej (bosz jak to brzni xd ) na przynajmniej 1,5 strony za dobrą odp daje naj!! ; D 

+0
(1) Odpowiedź
lukasz5670

Równość kobiet i mężczyzn to jedna z fundamentalnych zasad prawa Wspólnoty. Cele Unii Europejskiej w zakresie równości płci zakładają zapewnienie równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć. UE przyjęła dwukierunkowe podejście do tej kwestii, łącząc określone środki z włączaniem problematyki płci do głównego nurtu polityki. Problem ten ma również silny wymiar międzynarodowy w odniesieniu do walki z ubóstwem, dostępu do edukacji i usług zdrowotnych, uczestnictwa w gospodarce oraz procesu podejmowania decyzji, jak również praw kobiet i praw człowieka. więcej nie mogłem wymyślić

Dodaj swoją odpowiedź