Polski
gosia78i9
6

napisz wydarzenia w punktach ze starej baśni

+0
(1) Odpowiedź
misia2432

Przybycie Henga i Gerdy do zagrody Wisza. Wymiana towarów: za broń i ozdoby Słowianie płacą Niemcowi skórami i bursztynem. Sambor wraz z Hengiem i jego synem udaje się do knezia Popiela. Uczta u Popiela - spojeni zaprawionym trucizną miodem goście pozabijali się nawzajem. Hengo przekazuje Popielowi i jego żonie Brunhildzie wieści od ich synów, przebywających u Niemców. Gerda opowiada córce Wisza, Dziwie, o wydarzeniach na dworze Popiela. Wisz decyduje się zwołać wiec i w tym celu wyrusza do chaty Domana. Wisz z Domanem wyruszają do Piasta, zapada decyzja o zwołaniu wiecu na dzień przed świętem Kupały. Wisz zostaje napadnięty przez ludzi z drużyny książęcej i ginie broniąc swej zagrody. Odbywa się uroczysty pogrzeb Wisza, na stos pogrzebowy wstępuje jego żona, Jaga. Brak decyzji na wiecu - szpieg Popiela, Znosek, zostaje ciężko ranny. W lesie Dziwa i jej siostra Żywia spotykają Jaruhę - wróżbitkę, która ostrzega Dziwę, by nie szła na święto Kupały. Doman porywa Dziwę w czasie nocy świętojańskiej, dziewczyna rani go i ucieka. Zapada decyzja o pójściu Dziwy do chramu na Lednicy, gdzie ma służyć bogom. Jaruha leczy rannego Domana, który dowiaduje się od Myszki, że Popiel chce się rozprawić z kmieciami za pomocą Niemców i Pomorców. Popiel przybywa na Lednicę, bo chce poznać swoją przyszłość, Dziwa przepowiada wojnę domową. Myszko z kmieciami udaje się do Popiela i prosi o zawarcie zgody, kneź rozkazuje zakuć ich w dyby, po krótkiej walce kmieciom udaje się uciec. Brunhilda doradza, by uwolnić Leszka i oddać go ojcu, Miłoszowi - krewnemu Popiela. Leszek jest oślepiony. Popiel zwołuje do grodu wszystkich krewnych, aby radzić o obronie rodu. Podczas uczty podaje im truciznę. Wieść o zbrodni dochodzi do kmieciów, którzy postanawiają walczyć z Popielem. Popiel wyrusza na polowanie, osaczony przez kmieci znajduje schronienie w chacie Piasta, który postępuje według zasady „Gości bogi zsyłają”. Do Piasta przybywają misjonarze, szerzący wśród pogan wiarę chrześcijańską. Trwają przygotowania do postrzyżyn Piastowego syna, który otrzymuje piękne imię Ziemowid. Doman poznaje córkę Mirsza - zduna, Milę i decyduje się ją poślubić. Kmiecie atakują gród Popiela, rozpoczyna się oblężenie, po dziesięciu dniach kmiecie wchodzą do środka, okazuje się, że nie ma tam już nikogo żywego. Wizun radzi, by na nowego knezia wybrać kogoś ubogiego i skromnego. Przychodzi wieść, że zbliżają się wojska Niemców i Pomorców prowadzone przez synów Popiela, Leszka i Pepełka. Polanie postanawiają z nimi walczyć. Podczas wesela Domana i Mili na dom napadają Niemcy. Mila ginie, a Doman zostaje schwytany, jest torturowany, ale udaje mu się uciec. Rannym Domanem opiekuje się na Lednicy Dziwa. Tajemniczy przybysze, którzy pojawili się już w chacie Pista, pojawiają się na wiecu i radzą, by kmiecie wybrali na swego władcę Piasta. Tak się też stało. Leszek i Pepełek napadają na dom Miłosza, nikt nie uchodzi z życiem. Dochodzi do ostatecznej rozprawy Polan z wrogiem, w której Polanie zwyciężają. Piast zakłada nową stolicę - Kneźno. Dziwa decyduje się zostać żoną Domana.  

Dodaj swoją odpowiedź