Historia
Smerfik198
4

Na podstawie wykonanych ćwiczeń rozwiń myśl :Ludzie współcześni spadkobiercami myślicieli oświecenia i dorobku rewolucji francuskiej.

+0
(1) Odpowiedź
karinaa94

My, jako ludzie współcześni jesteśmy spadkobiercami myślicieli oświecenia i rewolucji francuskiej. Sławni myśliciele, jak np. Wolter, J.J. Rousseau zostawili nam hasła "Powrotu do natury" i teorię, że dziecko jak najdłużej powinno pozostać w stanie niewinności. Bardzo zasłużył się też Monteskiusz, który wymyślił trójpodział władz, stosowany przecież do dzisiaj. Ciągle korzystamy z tego, co przyniosła nam Rewolucja Francuska, a więc: prawa do wolności i równości oraz własności.

Dodaj swoją odpowiedź