Matematyka
Gameplay19991
1

matma, daje naj UKŁADY RÓWNAŃ NA TERAZ :) zad 18 a){ x+1 / 2 -y = -2    { x - y+1/5= 2 / kreska ułamkowa w tym drugim dotyczy ta kreska ułamkowa y+1 podzielić przez 5 zad 19 Rozwiążukład rówwnań a) {1/2 (jedna duga) (x-3)+1/3(y+1)=1 { 1/2 (x+1) -1/4(y-1)=0 zad 8 Uporządkuj jednomiany i rozwiąż układy równań a) { x+4y+2=2x+3y+6      { 3-x+2y=1-3x-2y zad 11 rozwiąż układy a) {2x+3y=17 {6x+2y=16 b) {5x-2y=7 {3x-3y-3

+0
(1) Odpowiedź
zuzunia

pozostalych niestety nie rozwiazalem

Dodaj swoją odpowiedź