Matematyka
sylwia950
1

Matematyka 5 Ćw zad 1 2 3   str 83 84 85 Za pierwszą odp daje naj  

+0
(1) Odpowiedź
kuiasfuhf

Ćw. 1 : a) (3 1/2+1 1/2)*3/5= 5 · 3/5 = 3  b)( 2 2/3-4/5)* 1 3/7=(1i25/15 - 12/15)·10/7=1i13/15 · 10/7=28/15 · 10/7=8/3= 2 i 2/3   c) ( 15 2/3- 7 1/2):1 1/2=(15i4/6 - 7i3/6):3/2 = 8i1/6·2/3=49/6 · 2/3 = 49/9 = 5 i 4/9  d) 2* (1/3)^2 + 3*(1/2)^3= 2·1/9 + 3·1/8 = 2/9 + 3/8 = (16+27)/72 = 43/72   e) 4 1/2* 1 1/3 - 2 2/5* 5/7= 9/2·4/3 - 12/5·5/7 = 36/6 - 60/35 = 6-12/7 = 4i2/7  f) 1 2/3 - 5/6+ 2 1/10 :1 6/15=10/6-5/6+21/10·15/21=5/6+3/2=5/6+9/6=14/6 = 2 i 1/3  g) ( 5/8+ 1 /2): 1 1/2 - 1 /3= (5/8 + 4/8) : 3/2-1/3 = 9/8·2/3 - 1/3 = 6/8 - 1/3 =                                          = 18/24 - 8/24 = 10/24 = 5/12 Ćw. 3 :  1. Ułamek  2. Licznik  3. Dzielenie  4. Ułamek niewłaściwy  5. Właściwy 6. Większy  7. Mianownik  8. Właściwy  9. Niewłaściwego  10. Mniejszy Ćw. 2  :   1. 88/30=2 i 28/30 2. 3 i 6/10 3. 3 i 2/4 4. 6 i 4/5 5. 35/4 6. 3 i 1/2 7. 21/6 8. 36/10 9. 36/10 10 3 i 4/8 11. 3i 23/25 12. 3 i 2/4 13. 3 i 9/15  

Dodaj swoją odpowiedź