Chemia
lolmax
9

  Mam problem z reakcjami chemicznymi. W gimnazjum je w miarę rozumiałam, a teraz wszystko mi się pozapominało i nie mogę znaleźć starego zeszytu. Dlatego proszę o pomoc. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak robi się reakcje chemiczne? Nie mam problemu z dobieraniem współczynników, ale chodzi mi o to, że nie wiem, co w danej reakcji wyjdzie. Chodzi mi o tlenki, kwasy, zasady, wodorotlenki i sole. Zawsze sprawiała mi problem wartościowość, której nie rozumiem. Tzn. rozumiem wartościowość w tlenkach, zasadach, ale nie rozumiem wartościowości w kwasach i solach, np. H2SO4 dlaczego to kwas siarkowy (IV)? Proszę o pomoc w poniedziałek ma kart. Także podsumowując:   Rozwiązywanie reakcji i wartościowość w kwasach i solach

+0
(2) Odpowiedź
Duchu99

Nie pomogę Ci z przewidywaniem produktów reakcji, ponieważ nie ma na to jednego konkretnego wzoru. To tak naprawdę jedna wielka niewiadoma. Mogę Ci polecić obejrzenie różnych reakcji, ich przebiegu, produktów... mnie to pomogło ( spec z chemii ;) ) A co do wartościowości:  H2SO4 dlaczego to kwas siarkowy (IV)? a więc już tłumaczę. w tym związku masz 3 pierwiastki. wodór H, siarka S i tlen O. Wiemy, że wodór ( z drobnymi  wyjątkami) przyjmuje wartościowość 1. Tlen natomiast ma wartościowość -2. Ostatnie info, które możemy wywnioskować, to fakt, że związek nie jest jonem-> ogólna wartościowość to 0. równanie. 1*2 +  x  + (-2)*4 = 0                      2+ x - 8 =0                   -6+x=0                    x= 6 Pomyliłaś się w zadaniu, ponieważ H2SO4 to kwas siarkowy (VI), a wynika to z wartościowości siarki.

mateusz1408

Kwasy tworzy sie poprzez reakcję tlenku kwasowego z wodą. Kwas H2SO4 (kwas siarkowy (VI)) powstaje z reakcji tleku kwasowego, w tym wypadku z tlenku siarki(VI) SO3 SO3+H2O ---> H2SO4 Po stronie substratów(prawej) i po stronie produktów(lewej) jest tyle samo pierwiastków więc równania nie trzeba uzgadniać. Reszta kwasowa w kwasie (np.SO4) jest tylo wartościowa ile wynosi liczba wodoru w kwasie (SO4 jest II wartościowa). Aby ustalić wartościowość w solach należy znać wartościowości reszt kwasowych oraz pierwiatska który znajduje się w soli. Np: sól azotan(V) wapnia. Kwas azotowy to: HNO3, wartościowoś reszty kwasowej to I. Wartościowość Ca wynosi II. Tak więc wzór sumaryczny tej soli to: Ca(NO3)2. Równanie chemiczne to umowny zapis przepiegu reakcji. Po lewej stronie równania umieszcza się wzory lub symbole produktów. Liczba atomów po lewej stronie równania musi być taka sama jak liczba atomów tego pierwiastka po prawej stronie równania.Typy reakci: a) synteza(łączenie) C+2O --> CO2 b) analiza(rozkład)  2H2O --> 2H2 + O2 c) wymiana 2Mg+CO2 --> 2MgO +C Po lewej i prawej stronie równania nie ma tych samych produktów. Tworzenie tlenków:  C+O2--CO2 Tworzenie zasady(wodorotlenek): 2Na + 2H2O --> 2NaOH +H2 Sole: np: H2CO3 + 2Na ---> Na2CO3 + H2   Mam nadzieję że chociaż częściowo pomogłam

Dodaj swoją odpowiedź