Geografia
przemox909
3

Korzystając z atlasu geograficznego oraz podręcznika, wykonaj następujące polecania. a) -- b) uzupełnij zdania brakującymi informacjami.     Amerykę Północną od Południowej oddziela ............ . Od zachodu kontynent amerykański oblewają wody Oceanu .................. , od wschodu - Oceanu ..................... , a od północy - Oceanu ................... .  c) wypisz poniżej wielkość powierzchni Ameryki Północnej i Południowej. Następnie określ, które miejsce pod względem wielkości zajmują one wśród pozostałych kontynentów.  Ameryka Północna: powierzchnia - .................... , miejsce - ......... .  Ameryka Południowa: powierzchnia - ................, miejsce - ......... .

+0
(1) Odpowiedź
bobo506

Amerykę Północną od Południowej oddziela Ameryka Środkowa . Od zachodu kontynent amerykański oblewają wody Oceanu Spokojnego , od wschodu - Oceanu Atlantyckiego , a od północy - Oceanu Arktycznego Ameryka Północna: powierzchnia -   24 242 000 km² , miejsce - 3 Ameryka Południowa: powierzchnia - 17 840 000 km²  miejsce - 4

Dodaj swoją odpowiedź