Język angielski
bareja
1

J.Angielski:D jak rozróżnić w słowach języka angielskiego gdzie wpisać regularny a gdzie nieregularny? Historia:D przykłady nie tolerancji historii polski 5 przykładów plisssss na zaraz:D

+0
(1) Odpowiedź
Null

Pierwsza zasada: Jeśli czasownik kończy się na T lub D, np. start, want, blend, mend, to dodaną do niego końcówkę wymawiamy [ed] (oczywiście to nie jest "e" tylko ten ciasny dźwięk między "i" a "y", którego nie potrafię tu zapisać odpowiednim symbolem). Dzieje się tak oczywiście z powodu konieczności rozdzielenia tych zbliżonych dźwięków, bo inaczej byśmy się "zapluli". Wyraz z końcówką jest więc o jedną sylabę dłuższy. Druga zasada: O ile czasownik nie kończy się na T lub D sam z siebie, dodajemy w końcówce w wymowie tylko [t] lub [d] - bez dodatkowej samogłoski przed tym dźwiękiem, czyli wyraz po dodaniu końcówki ma w zasadzie tyle samo sylab, co jego forma podstawowa.  Teraz - kiedy [t], a kiedy [d]? Jeśli na końcu czasownika słychać spółgłoskę bezdźwięczną, w końcówce wymawiamy również bezdźwięczne "t": dance [s] - danced [st] work [k] - worked [kt] watch [cz] - watched [czt] stop [p] - stopped [pt] wash [sz] - washed [szt] laugh [f] - laughed [ft]  Jeśli na końcu czasownika słychać spółgłoskę dźwięczną, w końcówce wymawiamy również dźwięczne "d": pause [z] - paused [zd] hug [g] - hugged [gd] edge [dż] - edged [dżd] rob [b] - robbed [bd] massage [ż] - massaged [żd] love [v] - loved [vd]

Dodaj swoją odpowiedź