Geografia
kinga123XD
1

Jak obliczać czas słoneczny miejscowy? Kompletnie tego nie rozumiem. Proszę o krótkie i konkretne wyjaśnienie ;) DAM NAJ

+0
(1) Odpowiedź
focus96

Powiedzmy ze w miejscowości A znajdującej się na południku 20 stopni jest w tej chwili godzina 10.   Miejscowość B znajduje się na południku 30 stopni, miejscowość C na południku 0 stopni.   Czas w miejscowości B: 30 stopni - 20 stopni = 10 stopni różnicy. Jeden stopień różnicy = 4 minuty. 10 stopni = 40 minut. W tej w miejscowości B jest godzina 10:00 + 40 minut = 10:40.   Miejscowość C: 20 stopni - 0 stopni = 20 stopni różnicy. 20 stopni = 80 minut (20 * 4) = 1h 20minut.   10:00 - 1:20 = 8:40.   W wypadku B dodajemy, ponieważ miejscowość B znajduje się na prawo od miejscowości A, w wypadku C odejmujemy, ponieważ znajduje się ona na lewo (można to powiedzieć o po stopniach).      Cała ziemia to 360 stopni, a czas to 24 godziny. Więc obrót ziemi o 15 stopnie wiąże się z przypływem jednej godziny. A 1 stopień to 4 minuty. Chodzi tu o południki, nie o równoleżniki, czyli E lub W Czyli między Bernem a Antwerpią mamy 3 stopnie 1' Czyli 3 stopnie * 4 min = 12 min Jest tam godzina 8:42 1' jest chyba nie istotne, bo chyba sekund nie trzeba podawać Ale jeśli tak to 1 stopień = 60' 60' = 4 min 60' = 240 sekundom 1' = 4 s Czyli czas byłby 8:42:04

Dodaj swoją odpowiedź