Fizyka
SweetEwelinka
1

Ile nalezy wykonać obrotów n ręcznej prasy hydraulicznej, żeby cisnienie oleju wzrosło od p1=0,1 MPa do p2=19,6MPa, jesli d=10mm, skok sruby h=2mm, wspolczynnik scisliowsci beta= 50 * 10^-5  1/MPa    (beta równa się 50 razy 10 do minus 5potęgi    jeden przez MPa) objętość w cylindrze prasy V1=200cm^3 (przy ciśnieniu p1)  [V1=200 centymetrów sześćściennych]

+0
(1) Odpowiedź
Zauko

zmiana objętości prasy na jeden obrót d=10 mm=1 cm h=2mm=0,2 cm dV=pi d^2*h/4= 3,14*1*0,2/4=0,157 cm^3   Objętość cylindra prasy V1=200 cm^3=200*0,01^3 m^3=2*10^2*10^-6=2*10^-4 m^3   zmiana objętości na skutek wzrostu ciśnienia dp*β= (19,6-0,1)*50*10^-5=0,0098 Dv= 0,0098*200=1,96 cm^3   ilość obrotów prasy n=DV/dV= 1,96/0,157=12,4841 obrotów  

Dodaj swoją odpowiedź