Matematyka
Konto usunięte
4

I Podaj pole figur przedstawionej na rysunku. a) (jest zdjęcie) b) (jest zdjęcie) II Oblicz pole i obwód prostokąta o podanych bokach. a) 3cm i 5cm b) 2,5cm i 12mm III Prostokąt o wymiarach 7cm × 3cm i pewien kwadrat mają takie same obwody. Oblicz pola obu figur. UWAGA DAJE NAJ I NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ!!! NA JUTRO PLSSSS

+0
(1) Odpowiedź
meandi

a) P Prostokąta = a*b = 6cm * 2 cm = 12cm^ (kwadratowe ) Pkwadratu=a*a= 2cm*2cm = 4cm^ 12cm^ + 4cm^ =16cm^ b) ptrójkąta = a*h:2=4cm *2cm :2 = 8cm :2 = 4cm^ Ppros. =a*b = 6cm*1 =6cm^ Pp=a*b=5cm*1cm=5cm^ Pp=a*b=4cm*1cm=4cm^ Pt=a*h:2=1cm*2cm=1cm^ Ptrapezu = (a+b)*h :2 =5cm*1cm:2=2,5cm^ 4+6+5+4+1+2,5 =22,5cm^ II a) Ob= 3+3+5+5 = 16cm Pp=3cm*5cm=15cm^ b)Ob=2,5+2,5+1,2+1,2=7,4cm PP=2,5cm*1,2cm=3cm^ III Ob=7+7+3+3=20 Pp=7cm*3cm=21cm^ Pkwadratu=? Obk=20cm:4=5cm Pk=5cm*5cm=25cm^

Dodaj swoją odpowiedź