Historia
charlotte93
3

GERMANIZACJA I WALKA Z NIĄ W WIELKOPOLSCE .

+0
(1) Odpowiedź
katheras

1.Antypolska kultura II Rzeszy: a)kultur Kampf(walka o kultóre)-represje Kanclerza Bismarca wobec kościoła katolickiego,co szczególnie uderzyło w ludność polską b)Walka z polskością w myśl hasła wykorzenić c)Rugi pruskie(wysiedlanie polakow bez obywatelstwa pruskiego, ok.25 tys. ludności polskiej 2.Komisja kolonizacyjna-organizacja wspierana przez pruski rząd zajmująca się wykupem majątków polskich i organizowaniem osadnictwa pruskieg: -zniesienie jezyka polskiego w szkołach,germanizacja administracji -hakata to zw. popierana niemszczyzny na kresach,organizacja która skupiała elity niemieckie -ustawa kagańcowa(podczas zgromadzeń publicznych nazeżało używać języka niemieckiego -nakaz uzyskania zezwolenia na budowe domu i zadubowań(świetnym przykładem może być tutaj polski patriota i działacz Michał Drzymała). 3.Walka o polskość pod zaborem pruskim: a)idea walki powstańczej odrzucona,działalność towarzystw oświatowych,kas pożyczkowych,banków,ktore realizowano założenia pracy organicznej.Współpraca poszczegolnych gróp społecznych na rzecz świadomości narodowej. Mam nadzieje że przedstawiłem ci ten temat w jak najprostszej postaci i dobrej do nauczenia :D

Dodaj swoją odpowiedź