Matematyka
martyna20058
1

Dział układ równań.Interpretacja graficzna Matematyka 2001 Str 223 zad 12 Polecenie. Suma dwóch liczb wynosi 12,a ich różnica 2.Jakie to liczby? Zad 9 str 223 Polecenie. Który z podanych układów jest oznaczony,który nieoznaczony,a który sprzeczny? 1. {x+y-3=0 {x+y+1=0 2. {- trzy czwarte x -2y - 5=0 {-3x-8y-20=0 3. {3x-4y+1=0 {2x+y-3=0 Tylko mógłbyś aś napisac dośc czytelnie bo te równania są dość długie.I to z zadania 9 trzeba rozwiązać NIE OPISAC NA CHYBIŁ WTRAFIŁ bo nauczycielka nie uzna

+0
(3) Odpowiedź
Asia663914023

{x+y=12 {x-y=2 2x=14 x=7 y=5 9.{x+y-3=0 {x+y+1=0 {x+y=3 {x+y=-1 /*(-1) {x+y=3 {-x-y=1

kamil171998

Polecenie. Suma dwóch liczb wynosi 12,a ich różnica 2.Jakie to liczby {x+y=12 {x-y=2 2x=14/:2 x=7 7-y=2 -y=2-7 -y=-5/:(-1) y=5 Polecenie. Który z podanych układów jest oznaczony,który nieoznaczony,a który sprzeczny? 1. {x+y-3=0 {x+y+1=0 {x+y=3 {x+y=-1/*(-1) {x+y=3 {-x-y=1 0≠4 układ sprzeczny 2. {- trzy czwarte x -2y - 5=0 {-3x-8y-20=0 {-¾x-2y-5=0 {-3x-8y-20=0 {-¾x-2y=5/*(-4) {-3x-8y=20 {3x+8y=-20 {-3x-8y=20 0=0 układ nieoznaczony 3. {3x-4y+1=0 {2x+y-3=0 {3x-4y=-1 {2x+y=3/*4 {3x-4y=-1 {8x+4y=12 11x=11/:11 x=1 uklad oznaczony

sils

zad.12 str.223 {x+y=12 {x-y=2 {x=12-y {12-y-y=2 {x=12-y {-2y=2-12 {x=12-y {-2y=-10/:(-2) {x=12-y {y=5 {x=12-5 {y=5 {x=7 {y=5 spr. 7+5=12 7-5=2 zad.9 str.223 {x+y-3=0 {x+y+1=0 {x=3-y {3-y+y+1=0 {x=3-y {3+1=0 {x=3-y {4=0 Układ równań sprzeczny {-¾x-2y-5=0 {-3x-8y-20=0/:(-4) {-¾x-2y-5=0 {¾x+2y+5=0 +______________ 0=0 Układ równań nieoznaczony {3x-4y+1=0 {2x+y-3=0 {3x-4y+1=0 {y=-2x+3 {3x-4(-2x+3)+1=0 {y=-2x+3 {3x+8x-12+1=0 {y=-2x+3 {11x-11=0 {y=-2x+3 {11x=11/:11 {y=-2x+3 {x=1 {y=-2*1+3 {x=1 {y=-2+3 {x=1 {y=1 Układ równań oznaczony

Dodaj swoją odpowiedź