Historia
Saba654
3

Daje 15pkt Sporządź krótką notatkę o Jadwidze Jagiełło

+0
(1) Odpowiedź
euglena19

Jadwiga Andegaweńska - królewna Polski, najmłodsza córka królów węgierskich - Ludwika Węgierskiego, zw. Wielkim i Elżbiety Bośniaczki. Zasiadła na tronie polskim w wieku 12 lat, w roku 1384. Wyszła za mąż za wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełły, i dzięki jej staraniom Polska złączyła się z Litwą unią. Zmarła w 1399 roku, w wieku 25 lat, rodząc martwą córeczkę, Elżbietę i została pochowana na Wawelu. 

Dodaj swoją odpowiedź