Biologia
Aisen
5

Co to jest kolonia i roślina pionierska, a później gdzie rosną mchy i jaką rolę w przyrodzie odgrywają??

+0
(1) Odpowiedź
mikiwiki

Kolonia - tworzone są zwykle przez zespół jednakowych komórek luźno ze sobą polączonych śluzowatą wydzieliną. łatwo ulegają rozpadowi na pojedyncze komórki lub grupy komórek zdolne do samodzielnego życia roślina pionierska - rozpoczyna proces gromadzenia się materii organicznej w którego wyniku podłoże mineralne zmienia się w glebę mchy występują głównie w siedliskach wilgotnych najczęściej w najniższym piętrze lasu gdzie tworzą tak zwaną warstwe mszystą. niektóre z nich zasiedlają obszary suche a także wtórnie środowisko wodne. często rosną w miejscach niedostępnych dla innych roślin - na murach kamieniach i pniach drzew zasiedlają nieuzytki, przekształcają podłoże umożliwiając osiedlanie się bardziej wymagającym roślinom uczestniczą w regulowaniu bilansu wodnego lasów stanowią środowisko życia dla dużej liczby pierwotniaków grzybów, bezkręgowców i drobnych kręgowców jako torfowiska są ostoją dla rzadkich roslin np żurawiny błotnej torf jest wykorzystywany w produkcji preparatów do pielęgnacji skóry i jako suplement diety torf w rolnictwie wykorzystuje się do produkcji nawozów

Dodaj swoją odpowiedź