Polski
Baasiaa18
1

Co musi zawierać opis obrazu i jak dobrze go opisać, to chce bo jutro mam próbny sprawdzian klas 6

+0
(2) Odpowiedź
wiolka289

1. Napisz 1-3 zdania o autorze (niekoniecznie muszą być umieszczone na początku). Szczegóły biografii dobierz pod kątem analizy dzieła.2. Określ epokę, nurt artystyczny, do których zalicza się obraz:a) wymień typowe cechy tego nurtu, pokaż je w analizowanym dziele;b) jeśli omawiany obraz jest nietypowy (nowatorski), nazwij różniące go cechy.3. Umieść dzieło w dorobku twórcy (np. wczesny, dojrzały okres twórczości, schyłek życia).4. Określ technikę malarską.5. Przeanalizuj kompozycję obrazu:a) znajdź dominantę kompozycyjną (np. szczegół, postać, barwna plama, światło, układ elementów, linii itp.) i omów jej znaczenie dla całości obrazu;b) nazwij pierwszy, drugi oraz dalszy plan;c) zwróć uwagę na tło, perspektywę, postacie i ich wzajemne relacje.6. Opisz kolorystykę obrazu i odpowiedz na pytanie, jakie ma znaczenie dla przedstawionego tematu.7. Omów rolę światła, ustal jego źródło.8. Przedstaw temat obrazu i odnieś się do tytułu dzieła.

dawnag

opis musi zawierać ; - gdzie się coś znajduje - na kturym planie - po lturej stronie - jakie ma kolory - jaki ma nastruj (ogulnie ten obraz) opisze ci moje zdjęce profilowe...na podctawie opisu obrazu W centrum obrazu widać kota ktury siedzi ,na dalszym planie można zauważyć trawę nasyconą kolrem zielonym.Cały obraz jest w ciepłych barwach. Warto zastosować słowa: - z oddzali,można dostrzec , można zobaczyć, widać,po prawej stronie obrazu , po lewej stronie obrazu, na pierwszym planie , wyrużnia się...itp sorki jeśli popełniłam błąd ortograficzny.

Dodaj swoją odpowiedź