Historia
basiakl
8

Chrzest Polski. Przyczyny. Skutki Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli przyczyny i skutki chrzest Polski

+0
(1) Odpowiedź
łukasz45

Przyczyny :  uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo Cesarskie,sojusz z Czechami,chęć wzmocnienia autorytetu władcy,polepszenie funkcjonowania państwa,wzmocnienie więzi między ludźmi Skutki : 1. biskupi zajęli wysokie stanowiska w hierarchii politycznej 2. w 968 r powstało biskupstwo w Poznaniu  3. w 1000 r z okazji wizyty Ottona III zawarto układ na mocy którego powołano arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 podległe mu biskupstwa – we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. 4. rozwijała się organizacja kościelna (w początku XII w Bolesław Krzywousty założył biskupstwo w Lubuszu, w 1440 powstało biskupstwo zachodniopomorskie w Wolinie którego siedzibą stał się nieco później Kamień Pomorski 5. jedność kościelna w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego stała się istotnym elementem zjednoczenia państwa

Dodaj swoją odpowiedź