Biologia
matrix7
2

 Cały DNA zawarty w jądrze komórkowym podzielony jest na odcinki. W wyniku kondensacji chromatyny w profazie ujawniają się chromosomy. Zespół chromosomów charakterystyczny dla każdego gatunku to kariotyp. Kariotyp człowieka składa się z 2n=46 chromosomów. Ilość chromosomów w komórkach somatycznych szympansa wynosi 2n=48, gołębia 2n=80, muszki owocowej 2n=8, pszenicy 6n=42, drożdży n=17.  Napisz jaki będzie zapis mówiący o ilości chromosomów w komórce jajowej szympansa, jądrze generatywnym w pyłku pszenicy i w plemniku gołębia. (1 pkt) 

+0
(1) Odpowiedź
marcyslaw

w komorce jajowej szympansa: n=24 w jądrze generatywnymw pyłku pszenicy: 3n=21 w plenmiku gołębia: n=40

Dodaj swoją odpowiedź