Matematyka
marcing14
1

a)4,9 * 0,56   b)120,06 *12,45 c) 5,3*0,05*1,4 d)10,488:4,6    e)7,546:3,08    f) 0,75 * 3,5 : 0,6 pisemnie !!

+0
(2) Odpowiedź
kingak09

a) 4,9 * 0,56 = 2,744      4,9      0,56 --------------        294      245 ----------------      2,744 b) 120,06 *12,45 = 1494,747               120,06          12,45 -------------------          60030        48024      24012    12006 -------------------------    1494,7470 c) 5,3*0,05*1,4 = 0,371        5,3        0,05 --------------         265 ---------------        0,265         0,265         1,4 ------------------          1060        0265 ------------------        0,3710  d)10,488:4,6  = 2,28 10488 : 4600 = 2,28   9200 ----------- =12880     9200 ------------- ==36800    36800 --------------- ======= e)7,546:3,08    = 2,45 7546 : 3080 = 2,45 6160 --------- 13860 12320 -----------   15400   15400 ------------ ====== f) 0,75 * 3,5 : 0,6 = 4,375          0,75          3,5        -----------            375          225      -------------          2,625 2625 : 600 = 4,375 2400 --------- =2250   1800 ------------     4500     4200 ----------- ===3000       3000 -------------- =======

LoLa1996

 0,56                      120,06                          5,3                 2,28 * 4,9                       *12,45                       *0,05          --------------------       ---------                   ------------                   -----------              104,88:46                               504|                     60030|                   0,265 +224|                      48024|                  *     1,4   ---------                   24012|                      --------- 2,744                  +12006|                    0,371                            ---------                          1494,747 2,45 ------------------------ 754,6:308  0,75 *  3,5 ----------  2,625  4.375 ---------------  26,25:6        

Dodaj swoją odpowiedź