Matematyka
WrednaSkinka
7

7. Pole powierzchni czworoscianu foremnego jest rowne 72 pierwiastki z 3. Oblicz dlugosc krawedzi tego czworoscianu. 2. Oblicz pole powierzchni calkowitej ostroslupa prawidlowego czworokatnego w ktorym pole podstawy jest rowne 144 cm kwadratowe, a krawedz boczna ma 10cm.

+0
(1) Odpowiedź
violka16

7. Pc = 72√3cm² Pś = 72√3 : 4 = 18√3cm² ← jest to pole trójkąta równobocznego P = a²√3/4 zatem 18√3 = a²√3/4 /×4 72√3 = a²√3 /:√3 72 = a² a = √72 a = 6√2cm 2. Pp = 144cm² ← a = 12cm b - krawędź boczna b = 10cm ściana jest trójkątem równoramiennym o podstawie 12cm i ramionach 10cm Liczę wysokosć ściany z Pitagorasa 6² + h² = 10² h² = 100 - 36 h = 8cm Pś = ½ah Pś = ½×12cm×8cm = 48cm² Pc = Pp + Pb Pc = 144cm² + 4× 48cm² = 144cm² + 192cm² = 336cm²

Dodaj swoją odpowiedź