Matematyka
radek222222
1

3 zadania. 1.Wykres przedstawia zmiany temperatury w piekarniku w zależności od czasu. Wpisz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli zdanie jest fałszywe. a) W 15 minucie temperatura w piekarniku wynosiła 120° C . (Prawda czy fałsz?) b) Do temperatury 150° C piekarnik nagrzał się po 25 minutach. (Prawda czy fałsz?) c) W piekarniku temperatura 180°C utrzymywała się przez 65 minut. (Prawda czy fałsz?) d) Od 75 minuty do 80 minuty temperatura w piekarniku spadła o 10° C (Prawda czy fałsz?) 2 . W którym okresie czasu wzrost temperatury był największy? A. Od 5 do 10 minuty. B. Od 10 do 15 minuty C. Od 15 do 20 minuty D. Od 20 do 25 minuty 3. W którym okresie czasu różnica temperatur była najmniejsza? A. Między 15 a 25 minutą B. Między 20 a 30 minutą C. Między 65 a 75 minutą D. Między 70 a 80 minutą Proste 3 zadania potrzebuje jeszcze dziś! Nagrodze!  

+0
(2) Odpowiedź
sylwek25840

zad1 a) P B) F c)F d)P zad2 A zad3 C

komar223344

1. a)P b)F c)F d)P 2.A 3.D  

Dodaj swoją odpowiedź