Historia
qweqwesaf
4

1.Uzupełnij tekst: a)W XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła wiele ________________. b)Walczyła m.in. z Rosją,_________________ i __________________. c)Polska poniosła straty______________,tracąc ważne tereny. d)Wojny doprowadziły do ______________________kraju. e)Wiele ludzi poniosło śmierć,również w wyniku głodu i szerzących się____________________. f)Ludność Polski zmniejszyła się o jedną______________. 2.Wymień przyczyny kryzysu,który ogarną: a)Rolnictwo (wieś) - b)Rzemiosło (miasta) -

+0
(3) Odpowiedź
eleonora2425

a wojen b Turcją i Węgrami c gospodarcze d wyniszczenia e chorób f 1/2

Instynkt

a) konfliktów b)Austria i Prusy c)ludności d)rozbioru e) chorób

poan12

a)W XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła wiele wojen. b)Walczyła m.in. z Rosją, Turcją i Szwecją. c)Polska poniosła straty terytorialne,tracąc ważne tereny. d)Wojny doprowadziły do ruiny ekonomicznej kraju. e)Wiele ludzi poniosło śmierć,również w wyniku głodu i szerzących się epidemii. f)Ludność Polski zmniejszyła się o jedną piątą. 2.Wymień przyczyny kryzysu,który ogarną: a)Rolnictwo (wieś) - zniszczenie terenów zasiewowych, zrujnowanie chłopów. b)Rzemiosło (miasta) - zastój w handlu, łupienie miast przez Szwedów oraz coraz to większe obciążenie podatkowe mieszczan.

Dodaj swoją odpowiedź