Historia
KamaG12
4

1.Ułóż zdania z podanych wyrazów. a)Polaków, Jadwiga, jest, święta, patronkę, uważana, za b) była, jedną, w, Polski, Jadwiga, najwybitniejszych, z, kobiet, historii TO NA JUTRO !!!

+0
(2) Odpowiedź
Shine

1. a) Święta Jadwiga jest uważana za patronkę Polaków. b) Jadwiga była jedną z najwybitniejszych kobiet w historii Polski.

inaccessiblee

Zadanie 1. a) Święta Jadwiga jest uważana za patronkę Polaków. b) Jadwiga była jedną z najwybitniejszych kobiet w historii Polski.

Dodaj swoją odpowiedź