Matematyka
Saton
9

1.oblicz pole trójkąta o podstawie 16cm i odpowiadającej jej wysokości równej 10 cm. 2.oblicz pole trapezu w którym wysokości i górna podstawa mają 11 cm a dolna podstawa jest o 2cm dłuższa . 3.pole trójkąta wynosi 20 cm kwadratowych .podstawa tego trójkąta ma 4cm .oblicz wysokości odpowiadającą tej podstawie.. 4.Trójkąt o wysokości 12 cm i polu 48 cm kwadratowych przecięto w połowie wysokości równolegle do podstawy .długość cięta wynosi 4 cm .Oblicz pola otrzymanych figór?? prosze szybko o odpowiedź.:(

+0
(3) Odpowiedź
jolunia8993

1. P=½×16cm×10cm P=80 cm² 2. P=½×(11cm+13cm)×11cm P=½×24cm×11cm P=12cm×11cm P=132 cm² 3. 20=½×4cm×h 20=2×h h=10cm 4. Długość podstawy a: 48=½×12×a a=8cm Pole trapezu na pod linią cięcia: P₁=½×(4+8)×6 P₁=36cm² Pole trójkąta nad linią cięcia: 48cm²-36cm²=12cm²

1995143

z.1 a= 16 cm h = 10 cm P = (1/2)*a*h = (1/2)* 16 cm * 10 cm = 80 cm² z.2 b = 11 cm h = 11 cm a = 11 cm + 2 cm = 13 cm P = (1/2)*{a+b]*h = (1/2)*[13 +11]cm*11 cm = = 12*11 cm² = 132 cm² z.3 P = 20 cm² a = 4 cm P = (1/2)*a*h 2*P = a*h ---> h = 2P : a h = 2*20 cm² / 4 cm = 40 cm²/ 4 cm = 10 cm z.4 h = 12 cm P = 48 cm² b = 4 cm (1/2) h = 6 cm 6/ 12 = b/a 6/12 = 4/a 1/2 = 4/a ---> a = 8 a = 8 cm P1 = (1/2)*8cm*12 cm = 48 cm² P2 = (1/2)* 4 cm*6 cm = 2*6 cm² = 12 cm² P3 = P1 - P2 = 48 cm² - 12 cm² = 36 cm² P1 - pole dużego trójkąta P2 - pole małego trójkąta P3 - pole trapezu

shotgun

1.oblicz pole trójkąta o podstawie 16cm i odpowiadającej jej wysokości równej 10 cm. P=1/2*ah P=1/2*16*10 P=80 cm² 2.oblicz pole trapezu w którym wysokości i górna podstawa mają 11 cm a dolna podstawa jest o 2cm dłuższa . h=b=11cm a=11+2=13 cm P=1/2(a+b)*h P=1/2*(11+13)*11 P=1/2*24*11 P=12*11 P=132 cm² 3.pole trójkąta wynosi 20 cm kwadratowych .podstawa tego trójkąta ma 4cm .oblicz wysokości odpowiadającą tej podstawie.. P=20 cm² a=4 cm h=? P=1/2*a*h 20=1/2*4*h 20=2h h=10 cm 4.Trójkąt o wysokości 12 cm i polu 48 cm kwadratowych przecięto w połowie wysokości równolegle do podstawy .długość cięta wynosi 4 cm .Oblicz pola otrzymanych figór?? h=12 cm P=48 cm² h1=6cm h2=6 cm P=1/2*a*h 48=1/2a*12 48=6a a=8 cm b=4 cm P1=1/2*4*6 P1=12 cm² P2=48-12 P2=36 cm²

Dodaj swoją odpowiedź