Fizyka
JonsuSalomaa
1

1. W jaki sposób wyznaczyłbyś gęstość miedzianego sześcianu (odp.zapisz w punktach) 2.Czego użyjesz do wyznaczenia objętości bryły niereguralnej np. klucza? 3.W pudełku znajduje się 10 jednakowych kul każda z nich ma masę 2,7g i objętość1 cm sześciennego (cm) Jaka jest gęstość matalu z którego wykonano kulki? 4.Pręt aluminiowy o przekroju 1cm kwadratowy ma masę 0,81kg. Ile wynosi długość pręta? 5.Silny uczeń gimnazjum może unieść ciało 50kg. Czy podniesie naczynie o pojemności 5l? Wypełnionej rtęcią.  z góry dziękuję:)

+0
(1) Odpowiedź
Palina3

1. - zmierz długość krawędzi sześcianu za pomocą linijki lub innego przyrządu mierniczego - wyznacz masę sześcianu przy użyciu wagi - wyniki pomiarów zanotuj w zeszycie - wykonaj obliczenia      d = m/V 2. - menzurka z wodą - waga 3. dane: m = 2,7 g V = 1 cm3   szukane: d = ? d = m/V d = 2,7g/1cm3 d = 2,7 g/cm3 = 2700 kg/m3  -> aluminium 4. dane: S = 1 cm2 = 0,0001 m2 m = 0,81 kg szukane: L = ?      d = m/V  I*V      V * d = m  /:d V = m/d = 0,81kg/2700kg/m3 = 0,0003 m3 V = S * L  /:S L = V/S L = 0,0003m3/0,0001m2 L = 3 m 5. M = 50 kg V = 5 l = 5 dm3 = 0,005 m3 d = 13 600 kg/m3 szukane: m = ? m = V * d m = 0,005m3 * 13600kg/m3 m = 68 kg M < m Odp. Uczeń nie podniesie tego naczynia z rtęcią.

Dodaj swoją odpowiedź