Religia
damian1990
8

1. Scharakteryzuj postać św. Jana. 2. Podstawowe wiadomości na temat Ewangelii wg. św. Jana (czas powstania, adresaci, myśl przewodnia.)

+0
(1) Odpowiedź
lisiunia

2.Powstała ona najpóźniej ze wszystkich czterech i tradycyjnie umieszczana jest jako czwarta z kolei w Nowym Testamencie. Jako jedyna z nich nie jest tak zwaną ewangelią synoptyczną (tj. taką, która ma wiele informacji wspólnych z pozostałymi). 1. Jan Chrzciciel prawdopodobnie znał sektę esseńczyków, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy był jej członkiem. Jego nauczanie w niektórych aspektach jest sprzeczne z doktrynami tej denominacji. Przez wielu swoich słuchaczy uznawany był za Mesjasza. O jego działalności misyjnej i kaznodziejskiej wspominają Ewangelie i żydowski historyk Józef Flawiusz. Flawiusz pisze o Janie Chrzcicielu w "Dawnych dziejach Izraela" (znane też pod tytułem "Starożytności żydowskie"), że Jan nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla oczyszczenia ciała. Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem Chrystusa. Mandejczycy uznają go za największego z proroków. Muzułmanie uznają go za jednego z proroków, poprzednika Jezusa i Mahometa.     Mysle ze pomoglam mam tak samo napisane w reli licze na naj***

Dodaj swoją odpowiedź