Matematyka
rurek12345
21

1. Rozwiąż równania. a) (x+4)-(3-2x)= (3x+4)- (6+x) b) -(3-x)+(2x+2)=-(1-2x)+(2x+15)   2.Rozwiąż równania. a) -3(x+2)-2(x+3)=-7 b) 2(2x+5)-3(5+x)=4(x+3)+2(2x+2) c) 4(2x-8)-6(x-4)=2 d) -3(x+2)+2(2x-3)=-7(3-x)+5(1-2x)   3.Rozwiąż równania. a) -5 (2x-1)+4(x-6)=3(5-x) b) 3(2x-1)-6(x-3)=4(4-x) c) 5(3-x)-2(4-2x)=-(x+7)-3(2x-2) d) -3(2x+1)-2(3-x)=4(x-5)-(2x-8)  

+2
(2) Odpowiedź
nikki89

1.a)x+4-3-2x=3x+4-6+x x-2x-3x-x=4-6-4+3 -5x=-3/:-5 x=1.7 b)-3+x+2x+2=-1+2x+2x+15 x+2x-2x-2x=-1+15+3-2 -x=15/:-1 x=-15 z.2a)-3x-6-2x-6=-7 -3x-2x=-7+6+6 -5x=5/:-5 x=-1 b)4x+10-15-3x=4x+12+4x+2 4x-3x-4x-4x=12+2+15-10 -7x=19/:-7 x=-2.72 c)8x-32-6x+24=2 8x-6x=2+32-24 2x=10/:2 x=5 d)-3x-6+4x-6=-21+7x+5-10x -3x+4x-7x+10x=5-21+6+6 4x=-4/:-4 x=-1 z.3a)-10x+5+4x-24=15-3x -10x+4x+3x=15-5+24 -3x=34/:-3 x=-11.34 b)6x-3-6x+18=16-4x 6x-6x+4x=16+3-18 4x=1/:4 x=4 c)15-5x-8+4x=-x-7-6x+6 4x-5x+x+6x=6-7+8-15 6x=-8/:6 x=-0.75 d)-6x-3-6+2x=4x-20-2x+8 -6x+2x-4x+2x=8-20+3+6 -6x=-3/:-6 x=2

syyla

a) x+4-2+2x=3x+4-6-x x+2x-3x+x=4-6-4+3 x=-3 b) -3+x+2x+2=-1+2x+2x+15 x+2x-2x-2x=-1+15+3-2 -x=15/:(-1) x=-15 zad 2 a) -3x-6-2x-6=-7 -3x-2x=-7+6+6 -5x=5/:(-5) x=-1 b) 4x+10-15-3x=4x+12+4x+4 4x-3x-4x-4x=12+4-10+15 -7x=21/:(-7) x=-3 c)8x-32-6x+24=2 8x-6x=2+32-24 2x=1-/:(2) x=5 d)-3x-6+4x-6=-21+7x+5-10x -3x+4x-7x+10x=-21+5+6+6 4x=-4 x=-1 zad.3 a) 10x+5+4x-24=15-3x -10x+4x+3x=15-5+24 -3x=14/:(-3) x=-4 i 2/3 b)6x-3-6x+18=16-4x 6x-6x+4x=16+3-18 4x=1:4 x=1/4 c) 15-5x-8+4x=-x-7-6x+6 -5x+4x+x+6x=-7+6-15+8 6x=-8/:6 x=-1i 1/3 d) -6x-3-6+2x=4x-20-2x+8 -6x+2x-4x+2x=-20+8+3+6 -6=-3/:-6 x=-1/2

Dodaj swoją odpowiedź