Matematyka
Macialldo
1

1 Przykład: Dla liczb: [latex]x = 2 - \sqrt{5} [/latex] i [latex]y = 2 + \sqrt{5} [/latex] oblicz: b) iloraz x i y Mi wychodzi cały czas -1 :/ a powinno wyjść: [latex]-9 +4 \sqrt{5} [/latex] Macie mi to ładnie rozpisać, najlepiej w LATEXie. Dam najlepszą.

+0
(1) Odpowiedź
gigi112gigi

[latex]\frac{2- \sqrt{5} }{2+\sqrt{5}} * \frac{2- \sqrt{5} }{2-\sqrt{5}} = \frac{(2- \sqrt{5}) * (2- \sqrt{5})}{(2+\sqrt{5}) * (2- \sqrt{5})} = \frac{4- 4\sqrt{5} +5 }{4-5}=\frac{9-4\sqrt{5} }{-1} = -9+4\sqrt{5}[/latex]  usuwamy niewymierność z mianownika:

Dodaj swoją odpowiedź