Język niemiecki
jazzy
11

1) Przetłumacz na język polski całe zadanie pierwsze nie używając translatora ( dla pierwszej osoby która dobrze to zrobi daje naj dużo punktów więc warto się chwilę pomęczyć)

+1
(2) Odpowiedź
Miteusz

Trzęsienia ziemi uśmiercają wielu ludzi, powodzie zalewają całe obszary, a burze i tornada niszczą wsie i miasta. Czy można się przed takimi niebezpieczeństwami chronić? I: Czy ludzie są winni temu, że występują katastrofy naturalne? Fioletowe tło: Jak dochodzi do powodzi? Czy można powódź zapowiedzieć?  Czu ludzie przyczyniają się do powodzi? Jak powstają trzęsienia ziemi? Czy trzęsienia ziemi można zapowiedzieć? Czy ludzie przyczyniają się do trzęsień ziemi? Jak powstają tornada? Czy można zapowiedzieć tornada? Czy zmiany klimatyczne są winne powstawaniu tornad? 1. Meteorolodzy mogą obserwować strefy deszczowe z potężnymi ilościami wody za pomocą satelitów pogodowych i dokładnie informować, gdzie to wszystko zejdzie. 2. Nie. Siły we wnętrzu Ziemi są tak potężne, że człowiek nie może tak silnych drgań powstrzymać. 3. Przez bardzo wiele deszczy. Wilgotność, ciepłe powietrze obszaru niskiego ciśnienia spotykają zimniejsze powietrze strefy wyżu. Spada za dużo deszczu, ziemia nie przyjmuje (nie wchłania) więcej wody, to spływa do potoków i rzek. Kiedy za dużo wody naciska na wały przeciwpowodziowe, mogą one namoknąć.  4. Skorupa ziemska składa się z trwałych płyt, które mogą się zaklinować lub między siebie wciskać. Kiedy one znów rozejdą, drży ziemia. Szczeliny nakładają się, a budynki mogą się rozpadać- zależnie od tego, jak silny jest wstrząs sejsmiczny. 5. Być może. Niektórzy naukowcy tak mówią, ponieważ ziemia się ogrzewa. Inni badacze zaprzeczają, że dotychczas zależność między liczbą tornad a zmianami klimatycznymi jest wymierna. 6. Tornada są małymi cyklonami o bardzo dużej sile. Powstają przez chmury burzowe oraz gorące i wilgotne powietrze, które natyka się na zimne powietrze. 7. Ciężko. Badacze mogą powiedzieć, w jakich obszarach płyty się zderzają i występują drżenia. Ale kiedy i gdzie będzie drżało, nie widzą. 8. Tak i nie. Przez zmianę klimatu takie stany pogodowe mogłyby występować częściej. Ludzie mogą jednak zabezpieczyć się na powódź. Np. na obszarach, które mogą zostać zalane, żeby jakąś część powodzi wyłapać. I: nie powinno się budować domów i fabryk nad rzeką. 9. Silne cyklony jak huragany powstają daleko ponad morzem. Badacze mogą dokładnie powiedzieć, gdzie one się rozciągają. Przy tych mniejszych tornadach nie da się tak dobrze powiedzieć, czy jakiś powstaje i gdzie.

zuzaa0018

Trzęsienia ziemi zabijają wielu ludzi, powodzie zalewają całe obszary, a burze i tornada niszczą wsie i miasta. Czy można się przed takimi niebezpieczeństwami na czas uchronić? I: czy ludzie są być może winni temu, że mają miejsce katastrofy naturalne? Lewa fotografia: Jak dochodzi do powstania fali powodziowej? Czy można powódź przewidzieć?  Czy ludzie ponoszą winę za powódź? Środkowa fotografia: Jak powstają trzęsienia ziemi? Czy trzęsienia ziemi dają się przewidzieć? Czy ludzie ponoszą winę za trzęsienie ziemi? Prawa fotografia: Jak powstają tornada? Czy można przewidzieć tornada? Czy zmiany klimatu są winne powstawaniu tornad? 1. Meteorolodzy mogą przy pomocy satelitów meteorologicznych obserwować silne obszary deszczowe z potężnymi ilościami wody i dokładnie powiedzieć, gdzie to nastąpią opady. 2. Nie. Siły we wnętrzu Ziemi są tak potężne, że człowiek nie jest w stanie spowodować tak silnych trzęsień. 3. Poprzez bardzo wiele opadów deszczowych, wilgoć, ciepłe powietrze z obszaru niskiego ciśnienia natrafia na zimniejsze powietrze z obszaru wysokiego ciśnienia. Jeżeli spadnie za dużo deszczu, to gleba nie wchłonie więcej wody, która spłynie do potoków i rzek. Jeżeli wówczas zbyt dużo wody napiera na wały przeciwpowodziowe, to mogą one rozmięknąć.  4. Skorupa ziemska składa się z kilku stałych płyt, które mogą się zaklinować lub wsuwać pod siebie. Kiedy ponownie odskoczą od siebie, trzęsie się ziemia. Szczeliny otwierają się i budynki mogą się zawalić- w zależności od tego, jak silny jest wstrząs sejsmiczny. 5. Może być. Niektórzy naukowcy tak mówią, ponieważ ziemia się nagrzewa. Inni badacze zaprzeczają, związek między liczbą tornad a zmianami klimatycznymi nie jest dotychczas mierzalny. 6. Tornada są małymi cyklonami o bardzo dużej sile. Powstają przez chmury burzowe i gorące i wilgotne powietrze, które zderza się z zimnym powietrzem. 7. Ciężko. Badacze potrafią powiedzieć, w których obszarach płyty natrafiają na siebie i dochodzi często do trzęsień ziemi. Ale kiedy i gdzie będzie trzęsło, tego nie wiedzą. 8. I tak i nie. Zmiany klimatyczne mogą umożliwiać cześciej występowanie takich stanów pogodowych. Ale ludzie mogą się zabezpieczyć przed powodzią. Np. przy pomocy obszarów, które mogą zostać zalane, w celu przechwycenia części fali powodziowej. I: o ile możliwe, to nie należy budować domów i fabryk blisko rzeki. 9. Silne cyklony takie jak huragany powstają wysoko ponad morzem. Badacze potrafią dokładnie powiedzieć, gdzie będą się one przemieszczać. Przy mniejszych tornadach nie da się tak dobrze powiedzieć, czy jakieś się tworzy i gdzie.

Dodaj swoją odpowiedź