Historia
Agness93
7

1. Omów przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku . 2. Z jakich powodów wybuchło powstanie Chmielnickiego? Przedstaw następstwa tego powstania. 3.Wyjaśnij, jakie straty poniosła Rzeczpospolita w wyniku wojen toczonych w XVII wieku .   SZYBCIUTKO ! ŚPIESZY MI SIE   ;x

+0
(2) Odpowiedź
vadamecum1

1.Przyczyny wojen polsko-szweckich w latach 1600-1660: -dążenie Zygmunta III Wazy do zachowania tronu Szwecji wbrew stanowisku szweckiego moznowładztwa (krótko trwała unia personalna polsko-szwecka) -chęć uczynienia z Bałtyku wewnętrznego jeziora Szwecji -włączenie do Polski Estonii -używanie przez wazów tytułu króla Szwecj Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego: ~ dążenie magnatów polskich do uczynienia z kozaków chłopów pańszczyźnianych ~ dążenie kozaków do zwiększenia rejestru kozackiego (rejestr kozacki: spis kozaków - żołnierzy będących na usługach Rzeczpospolitej i otrzymujących żołd) ~konflikty wyznaniowe, próby narzucenia kozakom uni brzeskiej ~ osobista niechęć Chmielnickiego do polskiej szlachty   -duże straty terytorialne - wyludnienie znacznych terenów - spadek liczby ludności (z 10 mln na ok. 6) - wzrost zacofania gospodarczego - zniszczenia (m.in. kościołów, zamków) - utrata dobytku ludzi (wyniki toczonych bitw) - rabunek dzieł sztuki - osłabienie wojska poprzez brak dofinansowania

wiola13

1. przyczyny zygmunt 3 waza chciał zostać krulem szwecji i z powodu żezygmunt 3 waza przyłonczył estonie do polski co zdenerwowało  Karola Sudermańskiego.przbieg wojny karol suderenski atakuje estonie, Szwecja zajmuje polskie Inflanty, aż po rzekę Dźwinę. 1605 polska kontra szwecja wygrywa polska skutki:tracimy inflanty,ocalamy ryge,zawieszenie broni, 2 Chmielnicki zawiera sojusz z hanem tatarskim,bitwa pod żułtymi wodami  i pod korsuniem zaczyna sie starcie międzt tatarami (tuchaj bej) a rzeczpospolitą, wygrywają tatarzy, 3 strata wielu żołnierzy i ziem 

Dodaj swoją odpowiedź