Biologia
Karoolajna96
4

1. Mechanizmy determinujące płeć u organnizmów wystepujacych na kuli ziemskiej są zróżnicowane. Płeć jest warunkowa genetycznie oraz przez czynniki środowiskowe. Wymień trzy czynniki warunkujące płeć u różnych gatunków organizmów.   A. ______________________________________ B. ______________________________________ C. ______________________________________   2. Pod fotografiami organizmów wypisz właściwą parę chromosomów płci.  >>> w załączniku 1. <<<< 3. Podkreśl genotypy, które może mieć kobie - nosicielka allelu sprzężonego z płcią.   HXHx  ,  YY   ,   XDXd    ,   X0   , XDXD   ,   XHXh   ,   XY   >>> w załączniku 2. <<<<   4. W 21. parze chromosomów u człowieka nastąpiła pewna zmiana w materiale genetycznym. Zaznacz punkt zawierający prawdziwe informacje. A. Pojawienie się efektu zmiany jest zależne od płci. E. Tylko chłopcy będą chorzy. C. Choroba jest sprzężona z płcią. D. Prawdopodobieństwo ujawnienia się negatywnego skutku zmiany jest takie samo u przedstawicieli obu płci.  

+0
(1) Odpowiedź
karolinab1997

załącznik

Dodaj swoją odpowiedź