Matematyka
Wiki9510
1

1) graniastosłup o podstawie prostokąta , wymiary - 5cm x 3cm wyokość 10 cm... oblicz polepowierzchni

+0
(2) Odpowiedź
julka7979

a = 5cm b = 3cm h = 10cm   Pc = 2 * Pp + Pb   Pp = a * b = 5cm * 3cm = 15cm² Pb =2 * (a * h) + 2 * (b * h) = 2 * (5 * 10) + 2 * (3 * 10) = 100 + 60 = 160cm²   Pc = 2 * 15cm² + 160cm² Pc = 30cm² + 160cm² Pc = 190cm²   -----------------  odpowiedx

soniaa1

Pp=3cm*5cm=15cm2 Pb=2*10cm*3cm + 2*10cm*5cm=160cm2 Pc=2Pp+Pb Pc=30cm2 + 160cm2 = 190cm2 

Dodaj swoją odpowiedź