Biologia
pawel1234567
8

1. Funkcje DNA i funkcje RNA (mRNA, tRNA, rRNA) 2. Na czym polega replikacja semikonserwatywna 3. Na czym polega zasada komplementarności zasad 4. Co to jest: transkrypcja, gdzie ona zachodzi 5. Cechy kodu genetycznego 6. Co to jest transformacja    

+0
(1) Odpowiedź
vampirates

1.DNA- jest nośnikiem informacji genetycznej    RNA- bierze udział w syntezie białek    mRNA- przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy    rRNA- buduje rybosomy-struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w białka    tRNA- dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek   2.replikacja semikonserwatywna, czyli w każdej nowo powstałej cząsteczce DNA jedna nić pochodzi ze "starej" cząsteczki, a druga jest nowa, syntetyzowana podczas replikacji.   3.komplementarnosci zasad-dopasowanie zasad, czyli, ze na przeciwko ademiny jest tynina, a na przeciwko cytozyny guanina.   4.Transkrypcja polega na przepisywaniu informacji genetycznej z DNA na RNA. W procesie tym powstaje cząsteczka RNA komplementarna do jednej z nici DNA.   5. -trójkowy -bezprzecinkowy -nie zachodzący -uniwersalny -jest jeszcze jeden, ale nie pamiętam.   6.transformacja-zjawisko i proces aktywnego pobierania DNA, zwykle plazmidowego DNA, przez organizmy jednokomórkowe, najczęściej bakterie i drożdże.

Dodaj swoją odpowiedź