Matematyka
zwierzu15
1

1. 40% liczby 12 to: a) 48 b)480 c)0,48 d)4,8 (prosze o obiczenia) 2.W piątek jedna akcja firmy Klon zyskała na wartości 10% w stosunku do czwartku i kosztowała 4,48 zł. Jaką kwote zarobił właściciel 500 akcji firmy Klon w piątek, jeśli zakupił je w czwartek, a sprzedał w piątek? 3. 5% grupy liczącej 160 osób to 8 osób. (prawda czy fałsz, prosze o obiczenia) 4. Równanie x+3y=2 ma jedno rozwiązanie (prawda czy fałsz, prosze o obiczenia) ;)

+0
(1) Odpowiedź
Patrycja142

Zad.1  0,4 * 12 = 4,8 [odp: d] Zad. 2 Czwartek: 4,48zł Piątek: 4,48*10% + 4,48 = 4,928 500 * 4,48 = 2240 - tyle zapłacił 500 * 4,928 = 2464 - za tyle sprzedał Czyli zyskał: 2464-2240 = 224 zł Zad. 3 5% * 160 = 8 Odp. PRAWDA

Dodaj swoją odpowiedź